Kotila-yksikkö

by admin

Harjulakodin sijaishuoltoyksikkö

Kodinomaisessa Kotila-yksikössä on paikka seitsemälle 10-17-vuotiaalle lapselle. Kotila-yksikköön sijoitetaan lapsia lastensuojelun avohuollon tukitomena tai huostaanottopäätöksellä. Kajaanin kaupungin kattava kouluverkosto mahdollistaa lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimisen opiskeluiden suhteen. Sijaintimme Puistolan puutalomiljöössä antaa tähän hyvät edellytykset ja mahdollisuudet. Tuemme myös lapsen oikeuksia riittävään harrastuneisuuteen ja vapaa-aikaan.

Osaaminen

Harjulakodissa työskentelee moniammatillinen henkilökunta. Henkilökuntaan kuuluu Harjulakodin johtaja, vastaava ohjaaja, sosionomeja, sairaanhoitaja, lähihoitajia ja osa-aikainen kiinteistönhoitaja. Henkilökunta työskentelee yhteisten arvojen äärellä, luoden yhdessä arvostavan kohtaamisen ilmapiiriä sekä tavoitteita ja päämääriä työlleen.

Työskentelyä ohjaa yhteiset päätökset; sijaishuollon tiimi kokoontuu viikoittain miettimään arjessa vastaan tulevia asioita lasten edun mukaisesti.  Työntekijöiden työn tukena on säännöllinen ryhmätyönohjaus kerran kuukaudessa. Henkilökunta kehittää työtään jatkuvasti säännöllisellä kouluttautumisella. Osaamista olemme kartuttaneet monipuolisesti koulutuksista. Henkilöstöllä on erilaista erityisosaamista mm. ratkaisukeskeinen taideterapeutti, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, työelämävalmentaja ja useampi ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja.  Lisäksi henkilökunta on kouluttautunut mm. diabeteksen hoitoon, lääkehoitoon ja lastensuojelun lyhytkestoisiinkoulutuksiin. Henkilökunta käy myös säännöllisesti ensiapukoulutuksen, alkusammutuskoulutuksen sekä AVEKKI-koulutuksen. Harjulakodissa on sitoutuneita ja pitkään työskennelleitä työntekijöitä. Henkilökunnalla on laajaa osaamista ja kokemusta lastensuojelualalta. Pitkäaikaisin työntekijämme on toiminut talossa yli 27 vuotta ja suurin osa yli 5-vuotta.

Osallisuus ja toimintaperiaatteet

Harjulakodissa kannustetaan lapsia ja nuoria harrastamaan. Retkeilemme ja liikumme luonnossa lähiympäristössä. Lomareissuja toteutamme lasten ja nuorten toiveiden mukaan.

Kasvatustyön pohjana on heti sijoituksen alkuvaiheessa aloitettu omaohjaajuustyöskentely, jossa hyödynnetään vahvasti tiimityöskentelyä lapsen tavoitteiden mukaisesti. Tämän tarkoituksena on luoda lapselle mahdollisuus turvalliseen kiintymyssuhteeseen sekä olla lapsen asioiden erityisasiantuntija. Lapsi on alusta asti aktiivisena osallisena sijoitusprosessissaan ja hänen mielipidettään kuullaan häntä koskevissa asioissa. Pidämme tärkeänä, että ohjaajat ovat aidosti läsnä arjessa ja, että lasten arki olisi mahdollisimman kodinomaista.

Nuoret harjoittelevat itsenäistymiseen tarvittavia taitoja ohjaajien tukemana. Heitä osallistetaan arjen askareihin sekä kannustetaan omien asioiden hoitamiseen. Tuemme turvallisella ilmapiirillä lapsen hyvinvointia ja kehitystä sekä ylläpidämme lapsen ja vanhemman välisen yhteyden muodostumista ja säilymistä säännöllisen yhteydenpidon kautta.  Tuemme ja osaltamme ylläpidämme myös muita lapselle tärkeiden ihmissuhteiden pysymistä.