Kajaanin Pelastakaa lapset ry

by admin

Kajaanin Pelastakaa Lapset ry

Kajaanin Pelastakaa Lapset ry:n toiminnan ensisijainen tehtävä on ylläpitää Harjulakotia.  Harjulakoti tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, johon on toimilupa -aluehallintovirastolta. Toimintalupa pohjautuu lakiin yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta.

Yhdistys suunnittelee ja tekee yhteistyötä pääjärjestön Pelastakaa Lapset ry:n  kanssa osallistumalla mahdollisuuksiensa mukaan pääjärjestön suunnittelemiin projekteihin; mm. Eväitä Elämälle – ohjelmaan ja ruokalahjakorttien jakamiseen.

Oletko kiinnostunut liittymään Kajaanin Pelastakaa lapset ry:n jäseneksi?

https://www.pelastakaalapset.fi/kajaani/

Jokaisella on mahdollisuus toimia lasten puolesta!

Pelastakaa Lasten jäsenenä olet mukana auttamassa ja tukemassa lähialueesi lapsia ja nuoria. Voit halutessasi toimia myös vapaaehtoisena yhdistyksessämme.

Kajaanin Pelastakaa lapset ry:n jäsenille alla kutsu syysvuosikokoukseen

SYYSKOKOUSKUTSU 30112023

Olemme mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa

Eväitä Elämälle -ohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten harrastamista ja koulunkäyntiä.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat: Oppimateriaali- ja harrastustuki.

Tuet ovat tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi.

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna. Tuki on kertaluontoinen.

Tukea voi hakea ympäri vuoden vieressä olevilla hakemuksilla. Tuki on tarkoitettu Kajaanissa asuville tai Kajaanissa opiskeleville. Hakemukset käsittelee noin kerran kuukaudessa kokoontuva hallitus. Siinä päätetään tuen myöntämisestä tai eväämisestä.

Lisätietoa eväitä elämälle- ohjelmasta löydät tästä.

Omavalvontasuunnitelma

Alla linkki Harjulakodin omavalvontasuunnitelmaan. Omavalvontasuunnitelma päivitetty heinäkuussa

Omavalvontasuunnitelma Harjulakoti 2023