FAQ

by admin

Kajaanin Pelastakaa Lapset ry ylläpitää Harjulakotia Kajaanissa. Harjulakodin kiinteistö on rakennettu vuonna 1964 lastenkodin tarpeisiin. Kiinteistöä on vuosien saatossa huollettu ja korjattu vastaamaan tämän päivän tarpeisiin.

Tilat ja ympäristö

Mittavien remonttien ja kalusteiden uusimisen jälkeen rakennus on kokenut uudistumisen ja tilat ovat hyvin kodinomaiset ja viihtyisät. Sisustamisessa on ollut lähtökohtana poistaa laitosmainen tunnelma.

Jokaisella asiakkaalla on oma huone, jossa on mahdollisuus omaan rauhaan ja omaan tilaan. Nuoret saavat sisustaa huoneensa omannäköisiksi. Kotila yksikössä on yhteinen keittiö ja olohuone sekä alakerrasta löytyy sauna ja harrastetilat.

Perhekuntoutuksen puolella jokaisella perheellä on tilavat omat huoneet, joissa on pesutilat. Perheiden käytössä on kaksi keittiötä, ruokasali, leikkihuone, olohuone sekä neuvotteluhuone.

Harjulakodin omassa pihassa on grillikatos sekä tilaa ulkoilla ja leikkiä.

Osaaminen

Harjulakodissa työskentelee yhteensä kuudentoista työntekijän moniammatillinen henkilökunta. Henkilökuntaan kuuluvat Harjulakodin johtaja, seitsemän sosionomia, joista kaksi työskentelee vastaavana ohjaajana, sairaanhoitaja ja neljä lähihoitajaa, keittäjä sekä osa-aikainen kiinteistöpäällikkö. Henkilökunta työskentelee yhteisten arvojen äärellä, luoden yhdessä arvostavan kohtaamisen ilmapiiriä sekä tavoitteita ja päämääriä työlleen.

Työskentelyn kehittämisen tueksi osastokohtaiset tiimit kokoontuvat viikoittain ja lisäksi työn tukena on säännöllinen ryhmätyönohjaus kerran kuukaudessa. Henkilökunta kehittää työtään jatkuvasti säännöllisellä kouluttautumisella. Osaamista olemme kartuttaneet monipuolisesti koulutuksista muun muassa ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja-, AVEKKI toimintatapamalli, MIM-, ja perhearviointimenetelmä sekä erovertaisryhmäohjaajakoulutus.

Jälkihuolto

Sijaishuollon päättymisen jälkeen tarjotaan nuoren tukemiseksi mahdollisuus jälkihuoltoon. Jälkihuollossa tuetaan sijaishuollossa ollutta nuorta, nuoren huoltajia sekä muuta lähiverkostoa. Jälkihuollon palvelut suunnitellaan yksilöllisesti nuoren tarpeet huomioiden yhteistyössä viranomaisten kanssa.
Nuorelle rakennetaan yhdessä sosiaalityöntekijän ja tukiverkoston kanssa nuoren tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus, joka nimetään jälkihuoltosuunnitelmaksi.

Olemme mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa

Eväitä Elämälle -ohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten harrastamista ja koulunkäyntiä.

Lisätietoa eväitä elämälle- ohjelmasta löydät tästä.