Eväitä elämälle

by Riku Hyttinen

Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

– Oppimateriaalituki

– Harrastustuki

Oppimateriaali- ja harrastustuen tarvitsijoita on paljon enemmän kuin niitä, joille tukea pystytään myöntämään. Tuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi.

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna. Tuki on kertaluontoinen ja sen suuruus on enintään 300 euroa lasta kohden.

Kevätkauden 2019 Eväitä elämälle -tuen saajat on valittu. Oppimateriaali- ja harrastustukea voi hakea syyskaudelle 2019 torstaihin 15.8.2019 mennessä. Hakemukset tulee lähettää sähköpostitse pdf-tiedostona yhdistyksen varapuheenjohtaja Maija Ikoselle osoitteeseen maijasinikkaikonen(at)gmail.com. Saapuneita hakemuksia ei käsitellä ennen elokuuta 2019.

Tampereen Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä elämälle -ohjelmaa koskeva rekisterin tietosuojaseloste on sivun alareunassa.

Keskustoimiston Eväitä elämälle -ohjelman rekisterin tietosuojaseloste löytyy täältä.